Potpisan Protokol o saradnji između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović i direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Aleksandar Simurdić potpisali su danas Protokol o saradnji radi jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodina.

Ministarka Obradović poručila je nakon potpisivanja da je ovo prvi korak u budućoj saradnji i prilika da se pokaže važnost reforme javne uprave, jednog od tri stuba evropskih integracija naše zemlje. Ona je dodala da će Ministarstvo i Fond dati podršku jedinicama lokalne samouprave da unapređuju efikasnost rada, da usvoje viziju Strategije reforme javne uprave za naredni desetogodišnji period pod sloganom „Uprava po meri svih nas“, uprave koja je po meri građana, privrede i državnih službenika. Takođe, Protokol o saradnji daće podršku i načelima na kojima počiva Povelja ženske solidarsnoti, koju su potpisale 22 gradonačelnice i predsednice opština u Srbiji.

„Strateški cilj naše zemlje je punopravno članstvo u EU, ali ispunjavanje kriterijuma kojima se meri naš napredak na putu ka EU nije cilj sam po sebi, već je cilj da Srbija postane moderna i uređena država u kojoj su građani zadovoljni“, zaključila je Obradović.

Aleksandar Simurdić, direktor Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine izjavio je da je cilj buduće saradnje ove institucije i Ministarstva da svih 45 lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine dobiju timove koji će efikasnije, konkretnije i učinkovitije apsorbovati sredstva koja su im na raspolaganju iz evropskih fondova i programa. On je poručio da regioni i lokalne zajednice ne treba da čekaju na državnu administraciju po pitanju uključivanja u proces evropskih integracija, već da se same uključe, kako bi procesi tekli paralelno i kako bi se učešće građana u javnom donošenju odluka povećalo, što jeste vizija EU, odnosno dobra uprava, partnerstvo, supsidijarnost, upravljanje na više nivoa i demokratija.

Foto galerija – izvor Tanjug

 

 Skip to content