Potpisani sporazumi o saradnji u cilju stvaranja uslova za radno angažovanje Roma i Romkinja u javnoj upravi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog potpisali su danas sporazume o saradnji sa osam institucija, u cilju stvaranja uslova za radno angažovanje pripadnika romske nacionalne manjine, u trajanju od jedne godine.

Institucije koje su potpisnice sporazuma o saradnji su Gradska uprava Grada Kragujevca, Centar za socijalni rad „DR Mihajlo Stupar“ opštine Knjaževac, Predškolska ustanova „Dragica Lalović“ opštine Bela Palanka, Kulturni centar Kruševac, Sportsko kulturni centar „Požega“, NSZ – filijala Pirot, ispostava Bela Palanka, NSZ – filijala Bor, JKSP „Komstan“ iz Trstenika.

Svečanom potpisivanju pomenutih sporazuma danas su u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave prisustvovali ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, dr Gordana Damnjanović ispred Gradske uprave Grada Kragujevca i Aleksandar Stojanović ispred Centra za socijalni rad „DR Mihajlo Stupar“ opštine Knjaževac.

Ministar Martinović istakao je da je ovo konkretan pokazatelj čvrste opredeljenosti države da jednako brine o svim svojim građanima i izgradnji inkluzivnog društva. On je dodao su poboljšanje kvaliteta života Roma i Romkinja i njihova integracija u društvo ciljevi na kojima Srbija predano i sistematično radi, izrazivši uverenje da će pripadnici romske nacionalne manjine dati značajan doprinos unapređenju rada javne uprave.

U cilju unapređenja položaja Roma i Romkinja i njihovog većeg učešća u javnom i političkom životu Republike Srbije, Nacionalna akademija za javnu upravu organizovala je Program stručnog osposobljavanja Roma za 2021. godinu. Program je namenjen pripadnicima romske zajednice, sa ciljem razvoja i unapređenja njihovih profesionalnih kompetencija, kao preduslova za bolju zapošljivost u organima uprave.

Pomenuti program uspešno je završilo 41 lice. S tim u vezi, donet je Zaključak da se ta lica radno angažuju, u trajanju od jedne godine. Po završetku Programa, obavljene su konsultacije između pripadnika romske nacionalne manjine i institucija u kojima su iskazali želju da rade, radi usaglašavanja potreba u vezi sa njihovim radnim angažovanjima. Konsultacije su izvršene sa javnim ustanovama, jednicama lokalne samouprave, organima državne uprave i drugima.

U narednom periodu nastavlja se intenzivna komunikacija na ovu temu, a u bliskoj budućnosti biće potpisani i ostali sporazumi sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, jedinicama lokalne samouprave i drugim institucijama.

 

Foto galerija:Skip to content