Potpredsednica VRS Udovički o javnim raspravama

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički je stava da su javne rasprave o predlogu zakonskih rešenja veoma važan mehanizam za konsultovanje zainteresovanih strana naročito u ranoj fazi kreiranja javne politike, i naročito onih na koje će propis da deluje. Rezultat javne rasprave treba da bude zakonsko rešenje koje obuhvata kako političku volju, tako i proverena tehnička rešenja onih koji će ih primenjivati.

Intervju dat dnevnom listu „Danas“, čiji je naslov izazvao razne komentare, a u kome je potpredsednica jasno navela da se o predlozima rešenja Zakona o radu razgovara na sastancima Socijalno-ekonomskog saveta, a da je podrška reformama, koje podrazumevaju stvaranje uslova za rast zapošljavanja (što je jedan od ciljeva Zakona o radu) data na izborima od strane većine građana.

Koliko potpredsednica Vlade i ministarka polaže na javne rasprave videće se već krajem jula. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave planira temeljan konsultativni proces i široku javnu raspravu na nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru na koju će biti pozvane sve relevantne i zainteresovane strane.Skip to content