PREDSTAVLJANJE STRATEGIJE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE 2021-2030 I PRIPADAJUĆEG AKCIONOG PLANA 2021-2025 DONATORSKOJ ZAJEDNICI

Predstavnici MDULS prisustvovali su danas online sastanku povodom predstavljanja nove Strategije za reformu javne uprave u Republici Srbiji za period 2021-2030 i pripadajućeg Akcionog plana 2021-2025 međunarodnoj donatorskoj zajednici.

Na sastanku je naglašeno da su reformski proces i nova strategija rezultat dugotrajnog rada, te da je praksa pokazala da uspeh implementacije reformskih procesa u velikoj meri zavisi i od podrške međunarodne zajednice. Koordinatori pojedinačnih specifičnih ciljeva strategije istakli su one aktivnosti za koje je posebno potrebna donatorska podrška, dok je koordinatorka izrade strategije iz Ministarstva pojasnila tok izrade dokumenta i odgovorila na pitanja o strukturi dokumenta i njegovih delova, kao i o nedostajućim sredstvima za implementaciju.

Govoreći o novoj strategiji, predstavnici međunarodne donatorske zajednice ukazali su na oblasti u kojima bi bili u mogućnosti da pruže podršku pri implementaciji i istakli da je ovakav vid donorskih sastanaka odlična platforma za sinhronizovano delovanje i razmenu informacija kako bi se obezbedilo što efikasnije realizovanje svih koraka i aktivnosti.

Sagovornici su se saglasili da je ovaj sastanak pokazatelj da je reforma javne uprave zaista jedan od tri noseća stuba pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i zaključili da postoji velika zainteresovanost donatora da nastave sa pružanjem podrške reformi javne uprave, ali i veliki entuzijazam unutar državne uprave da reforma bude efikasno sprovedena.

Sastanak je realizovan i moderiran uz podršku EU projekta koji se finasira iz IPA 2015 sredstava „Podrška vidiljivosti reforme javne uprave i komunikacijama u okviru Sektorskog reformskog ugovora“.

Pored predstavnika MDULS, sastanku su, ispred nacionalnih institucija, prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike, koji su ujedno i nosioci aktivnosti u novim programima reforme javnih finansija i regulatorne reforme. Prisustvovao je i izuzetno veliki broj predstavnika donatorske zajednice u Republici Srbiji – predstavnici Evropske unije, ambasada, međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i drugi.Skip to content