Prekid svih izbornih radnji u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike AP Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova

Stupanjem na snagu  Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja, prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova, koji su raspisani za 26. april 2020. godine. Vreme nastavka sprovođenja izbornih radnji biće ustanovljeno odlukom o prestanku vanrednog stanja, kada se za to steknu uslovi.

U skladu sa navedenim, Republička izborna komisija i Pokrajinska izborna komisija, kao organi koji sprovode postupak izbora, donele su rešenja o prekidu izbornih radnji, za vreme dok traje vanredno stanje.  U postupku je donošenje rešenja o prekidu izbornih radnji od strane gradskih/opštinskih izbornih komisija.

Izborni proces, uključujući i rokove za vršenje izbornih radnji, nastaviće se u skladu sa odlukom o prestanku vanrednog stanja, što će biti posebno uređeno aktima navedenih organa za sprovođenje izbora.Skip to content