Preporuka u vezi radnog vremena maloprodajnih objekata tokom provomajskog praznika

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave prosledilo je lokalnim samoupravama preporuku Privredne komore Srbije u vezi radnog vremena maloprodajnih objekata tokom prvomajskog praznika, u skladu sa merama za suzbijanje pandemije virusa Covid19.

Rad maloprodajnih objekata za vikend 2. i 3. maja 2020. godine treba organizovati od 07.00  do 17.00 časova

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

Trgovac može, u skladu sa gorenavedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima može biti jedan na 10m2, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

Preuzmite preporuku Privredne komore Srbije

 Skip to content