PRISTIŽU ZAHTEVI ZA OTPREMNINE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) očekuje da u aprilu počnu da pristižu u većem broju zahtevi za isplatu otpremnina zaposlenima u organima državne uprave i drugim državnim organima i ustanovama za koje ovo ministarstvo isplaćuje otpremnine, a kojima je po osnovu racionalizacije prestao radni odnos.

Organizacioni oblici imali su zakonski rok od 60 dana da od dana stupanja na snagu Odluke Vlade kojom se utvrđuje maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, javnih službi, Autonomne Pokrajine Vojvodine i lokalne samouprave za 2015. godinu donesu svoje akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, a taj rok je istekao 8. Februara 2016. godine.

MDULS-u je do sada ukupno 34 organizaciona oblika dostavilo zahteve za isplatu novčanih naknada/otpremnina (za ukupno 237 zaposlenih u tim organizacionim oblicima). Organizacioni oblici mogu da podnesu zahteve za isplatu novčane naknade, odnosno otpremnine tek nakon sprovedenog postupka racionalizacije, po osnovu koje su zaposleni koji su anketirani mogli da prihvate sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu novčane naknade, ili su utvrđeni kao višak i imaju pravo na otpremninu.

Svi do sada pristigli zahtevi za otpremnine su prekontrolisani i utvrđeno je da su samo dva od 34 organizaciona oblika dostavili uredne zahteve. Svi ostali zahtevi vraćeni su na doradu jer najčešće nisu sadržali lične podatke potrebne za isplatu, adekvatno izračunate iznose otpremnina, ili je došlo do pogrešne primene zakonskih rešenja.

Kada je reč o zaposlenima u organima državne uprave, nakon što organ donese novi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, svi državni službenici u tom organu raspoređuju se na odgovarajuća radna mesta, a za one zaposlene koji su ostali neraspoređeni – radni odnos prestaje nakon dva meseca, pa se zahtev za isplatu otpremnine može podneti posle donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa.

MDULS podseća da su Zakonom o budžetu za 2016. godinu planirana sredstva u iznosu od 10.700.360.000 dinara za isplate naknada otpremnina po Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru kao posledica ukupnog odliva zaposlenih u skladu sa programom Vlade Srbije, kao i za redovne otpremnine za odlazak u starosnu penziju.

MDULS je, takođe, na sajtu www.mduls.gov.rs u rubrici Obaveštenja, objavio uputstva koja se odnose na postupak ostvarivanja prava zaposlenih na otpremnine/novčane naknade iz budžeta Republike Srbije shodno odredbama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Uputstva, posebno za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i posebno za zaposlene u sistemu državnih organa i javnih službi, imaju za cilj da proceduralno olakšaju proces sprovođenja racionalizacije kod organizacionih oblika koji su obuhvaćeni Zakonom.Skip to content