Reformski proces sistema lokalne samouprave neće biti prekinut zahvaljujući jasnoj političkoj podršci za njegovo sprovođenje

„Uveravam vas da reformski proces sistema lokalne samouprave neće biti prekinut zahvaljujući jasnoj političkoj podršci za njegovo sprovođenje, kako bi zajednički stvorili temelje moderne, jake i sposobne lokalne samouprave u Srbiji“, poručila je ministarka Marija Obradović na online javnoj raspravi o Predlogu programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republci Srbiji, koju je MDULS održalo u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i uz podršku Vlade Švajcarske Konfederacije.

Na drugom skupu u okviru javne rasprave Obradović je poručila da je rad na ovom programu Ministarstvo započelo još krajem 2019. godine sa ciljem da se obuhvate sve oblasti koje su od značaja za funkcionisanje lokalnog nivoa vlasti i zadatkom da reforma omogući da lokalna samouprava uspešnije odgovori na potrebe građana i privrede, ali i na obaveze koje proizilaze iz procesa evropskih integracija. Ona je istakla da je reforma lokalne samouprave kontinuirani proces, kao i da su dosadašnje analize pokazale da se brojne jedinice lokalne samouprave suočavaju sa nedostatkom kapaciteta, kako bi kvalitet usluga koje pružaju bio zadovoljavajuć.

Zadatak Programa reforme je da ponudi kako nova zakonska rešenja, tako i alate i podršku lokalnim samoupravama kako bi njihove usluge bile standardizovane i potrebno je da praksa pokaže da je takav standard i usvojen, poručila je Obradović.

„Rezultat refome mora biti usmeren na unapređenje života građana, puno poštovanje njihovih prava i značajno unapređenje kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti javnih usluga, koje su ključne za intenzivan razvoj lokalne zajednice“, zaključila je Obradović.

U javnoj raspravi učestvovalo je preko 230 aktera iz sistema lokalne samouprave u Srbiji i zainteresovane javnosti, kojima se obratio generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić, a prezentaciju Predloga programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji sa Akcionim planom za period 2021-2023. godine predstavio pomoćnik ministra Saša Mogić.

Foto galerija

 Skip to content