Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA) pokreće Regionalnu komparativnu studiju Zloupotreba informacionih tehnologija za vršenje korupcije u zemljama Zapadnog Balkana“

Respa pokreće Regionalnu komparativnu studiju o zloupotrebi informacionih tehnologija za vršenje korupcije, koja obuhvata ceo Zapadni Balkan. Studija će biti pokrenuta 26. novembra u Tirani, Albanija, u hotelu Tirana International. Domaćini ovog događaja biće Milena Harito (Milena Harito), ministarka inovacije i javne uprave Albanije i Blendi Cuci (Blendi Cuci), ministar lokalne uprave Albanije i nacionalni koordinator za borbu protiv korupcije.

Studija identifikuje i analizira konkretne slučajeve koji ilustruju načine na koje prestupnici koriste slabosti struktura informacione tehnologije, u svrhu lične koristi. Takvi primeri konkretnih slučajeva, kao i dobri primeri njihovog otkrivanja i sprečavanja, predstavljaju inspiraciju za stručnjake koji se bave sprečavanjem korupcije i nadležne za bezbednost u ovoj oblasti.

Respa je već godinama aktivno angažovana u oblastima koje se tiču integriteta i e-uprave. Imajući u vidu njene mreže stručnjaka posvećene ovim dvema oblastima, ova škola poseduje odlične mogućnosti da, razmatrajući oblasti zajedno, doprinese njihovom unapređenju.

Stručnjaci Respe iz zemalja članica Respe prikazaće različite pristupe i načine upotrebe informacionih tehnologija, te će na osnovu razmene iskustava omogućene kroz ovu komparativnu studiju steći nova znanja. U svetlu relevantnosti Studije za sprovođenje Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije, njen značaj će prevazići region Zapadnog Balkana, s obzirom na to da može dati svoj doprinos u ovoj oblasti kad je u pitanju bilo koja od 172 države ugovornice ove konvencije.

Postoje mnoge publikacije o načinima prevencije korupcije dobrom upotrebom informacionih tehnologija, kao što je objavljivanje javnih registara na mreži, transparentnost izjava o imovini i prihodima, ili elektronske javne nabavke, ali nema ih mnogo koje govore o suprotnm uticaju informacionih tehnologija. Imajući u vidu malo literature o ovoj temi, ova studija predstavlja novinu, s obzirom na to da osvetljava upotrebu informacionih tehnologija kao alata za vršenje korupcije. Nedostatak smernica u ovoj oblasti u potpunoj je suprotnosti sa Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv korupcije, u kojoj se, u Članu 48, stav 3., navodi da će države ugovornice nastojati da u okviru svojih mogućnosti sarađuju u otkrivanju krivičnih dela obuhvaćenih Konvencijom, koja su počinjena korišćenjem savremene tehnologije. Imajući ovo u vidu, već odavno postoji potreba da se sačini sveobuhvatna studija na ovu temu.

Informacija o Respi – Regionalna škola za državnu upravu (Respa) je međunarodna organizacija osnovana zajedničkom inicijativom Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, u cilju jačanja međunarodne saradnje u oblasti javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana. Svoje aktivnosti Respa organizuje u domenu izazovnih tematskih oblasti EU integracija i reforme javne uprave, u cilju podrške regionu u ovim procesima, kroz različite vrste aktivnosti, kao što su: mrežni događaji, seminari, obuke, konferencije, regionalne analize i mnoge druge. Mi radimo sa vladinim institucijama koje su naši osnovni klijenti, uz međunarodnu i regionalnu ekspertizu. Respa se finansira iz sredstava Evropske unije i zemalja članica. Članice Respe su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija, dok su korisnici državni službenici i zaposleni u javnoj upravi, iz zemalja članica i sa Kosova *[1]

 

[1] *This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.Skip to content