Regionalni izazov otvorenih podataka 2024: ReSPA i UNDP Srbija promovišu upotrebu otvorenih podataka i nagrađuju pobednike takmičenja

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA), u saradnji sa Programom Ujedinjenih Nacija za razvoj u Srbiji (UNDP Srbija), pokernula je Regionalni izazov otvorenih podataka 2024 (RODC2024). Ova jedinstvena inicijativa prepoznaje, promoviše i nagrađuje inovativnu ponovnu upotrebu otvorenih podataka sa ciljem podsticanja saradnje javnog, nevladinog, akademskog i privatnog sektora u korišćenju otvorenih podataka kako bi zajednički doprineli zelenoj, inkluzivnijoj i digitalnoj budućnosti.

Poziv je otvoren do 3. maja 2024. godine i usmeren je na fizička lica/grupe fizičkih lica, organizacije civilnog društva, kompanije, akademsku zajednicu, naučno-istraživačke ustanove u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Regionalni izazov otvorenih podataka 2024 poziva sve zainteresovane da razviju mobilne ili veb aplikacije i da iskoriste moć podataka koje objavljuju javne institucije u ReSPA članicama.

Učesnici treba da razviju ideje ili gotova rešenja koristeći moć otvorenih podataka, unutar četiri ponuđena izazova:

  • Mobilnost i transportni podaci
  • Mobilnost radne snage
  • Turistički atlas
  • Demografski trendovi

Uslov za učešće u takmičenju je upotreba minimum jednog seta otvorenih podataka sa portala otvorenih podataka članica ReSPA administracija ili minimum jednog seta otvorenih podataka sa veb stranice bilo koje javne institucije (u slučaju da taj skup podataka nije dostupan na nacionalnom portalu otvorenih podataka). Dodatni skupovi podataka koji se koriste mogu biti u bilo kom upotrebljivom formatu (na primer: Eksel), a izvor tih podataka može biti bilo koji organ javne uprave, kao i podaci sa veb sajta data.europa.eu, a odnose se na ReSPA članice.

Ukupan nagradni fond od 20.000 USD biće raspoređen među pobednicima takmičenja.

Saznajte više o RODC2024 na LINKUSkip to content