Romi su važan segment društva u borbi protiv KOVID 19

„Za nas kao državu izuzetno je važno da svaki građanin bude vakcinisan i da dođemo do svake marginalizovane grupe u društvu. Zato smo danas i organizovali ovakav događaj, kako bi razgovarali o tome zašto se veći broj ljudi romske populacije nije uklučio u vakcinaciju, ali i drugi do kojih je važno da dođemo“, istakla je večeras ministarka Marija Obradović na online emisiji pod nazivom „Da li Srbija može biti imunizovana bez romske zajednice?“, u organizaciji MDULS i građanskog pokreta Opre Roma Srbija.

Ona je poručila da je važno da zajedno pomognemo i uđemo u najveći broj romskih naselja i tu napravimo punktove za vakcinaciju i svako ko može da pomogne je važan i treba ga uključiti u ovaj proces, ali odgovornost je i na samoj romskoj zajednici da prihvati ruku države, ruku MDULS i Ministarstva zdravlja, da obavimo imunizaciju.

Državni sekretar MDULS Stevan Gligorin istakao je da je večerašnja emisija jasan signal kako naša država tretira ovo pitanje i koliko je ono politički važno danas. On je naveo da je važno da odgovorimo na nejasnoće i zabrinutosti kod romske zajednice, da odgovorimo na more dezinformacija i dilema.

Dr Predrag Kon, član Kriznog štaba govorio je o fazama i prioritetima vakcinacije i istakao da etnička pripadnost nije uticala na to u kojoj fazi će se vakcinisati romska zajednica. On je istakao da je državi potrebna podrška romskih lidera, medijatora i organizacija da se u prvim fazama vakcinišu najugroženiji, odnosno, najstariji i bolesni.Jelena Reljić, ispred građanskog pokreta Opre Roma Srbija iznela je niz pitanja koja su proistekla iz sprovedenog istraživanja među romskom populacijom, a koja se odnose ne samo na krizu izazvanu KOVID 19 pandemijom, već i na ona koja su u vezi sa samom egzistencijom i uslovima života Roma u Srbiji.

U internaktivnom dijalogu koji je usledio ministarka Obradović podsetila je da je MDULS u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije sproveo mapiranje podstandardnih romskih naselja tokom pandemije i evidentirao 53 takva naselja u Srbiji, koja su bez ili sa ograničenim pristupom pijaćoj vodi. S toga je MDULS inicirao da jedinice lokalne samouprave omoguće u tim naseljima pristup vodi, a ona lično insistirala na uključivanju koordinatora za romska pitanja u krizne štabove na lokalnom novou. Takođe, Obradović je ocenila da su ovo mali koraci, ali da je važno krenuti u rešavanje problema i podizanja svesti o njima, od pomoći u rešavanju pitanja osnovne nezaposlenosti, pitanja elementarne higijene, ali i da pokažemo koliko ima obrazovanih Roma u društvu. Ona se osvrnula i na to da je MDULS u saradnji sa Opre Roma Srbija titlovao spot o imunizaciji, kao i da će inicirati otvaranje punktova u romskim naseljima, kako bi se što veći broj njih prijavio za vakcinaciju.

Svi učesnici u emisiji, koja je emitovana na Facebook stranicama MDULS i građanskog pokreta Opre Roma Srbija, i koju je pratilo u jednom momentu preko 300 zaiteresovanih iz zemlje i regiona, odgovarali su na medicinska pitanja, ali i logistička i politička pitanja predstavnika romske zajednice.

Sumirajući raspravu, državni sekretar MDULS Stevan Gligorin zaključio je da samo zajedničkom borbom možemo pobediti KOVID 19, koji je pitanje cele zemlje, a Romi su važan segment društva u toj borbi. On je dodao da će na tom putu biti izazova, ali ako imamo saradnju i uspostavljen dijalog možemo zajedno da iz nje izađemo kao pobednici.

Ministarka Obradović je poručila i da je naredni korak da na terenu pomognemo da se ljudi lakše prijave za vakcinaciju, pa čak i oni koji nemaju dokumenta, da pomognemo i posredujemo u tome kao državna uprava, kao i da preko romskih organizacija otvorimo nov način saradnje i napravimo pomake i pokažemo da možemo da vakcinišemo Rome, jer posao države je da pomogne i brine o svakom građaninu bez obzira na njegovu nacionalnu pripadnost.Skip to content