Ružić: Centralni registar stanovništva veliki iskorak

Centralni registar stanovništva, koji će biti u funkciji od septembra ove godine, biće veliki iskorak na polju preobražaja državne uprave u servis građana, izjavio je danas ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

On je na konferenciji „Digitalna uprava u Srbiji: međusektorska i intrasektorska saradnja“ rekao da će Centralni registar obuhvatiti podatke građana iz 13 evidencija, poput matičnih knjiga, knjiga državljana, ličnih karti, putnih isprava, prebivališta i boravišta, kao i podataka o strancima.

To će, kako je objasnio, omogućiti da procesi za državu budu brži i efikasniji, a građanima će to značiti da više neće morati da prikupljaju podatke, da stoje u redovima, čekaju na šalterima…

Ružić je istakao da je donošenjem Zakona o opštem upravnom postupku stvoren osnov da se državna uprava menja iz korena i podsetio da je 2018. godine donet Zakon o eUpravi, a godinu kasnije Zakon o centralnom registru stanovništa, te da je sada na redu Program razvoja e-uprave do 2022. godine.

Kako je rekao, mišljenja su prikupljena, radi se na tekstu i krajem februara očekuje se da će taj dokument biti na vladi.

„Tim programom je predviđeno takođe da se dalje razvijaju e-servisi i više koristi e-uprava u radu, da organi između sebe bolje komuniciraju i da se više otvaraju podaci ka građanima, kao i da se radi na uvođenju pametnih gradova u Srbiji“, objasnio je ministar.

Ružić je ukazao da je uvođenje jedinstvenog sofverskog rešenja za inspekcije obezbedilo i veći nivo efikasnosti inspekcijskog nadzora.

„Zahvaljujući njemu dobijamo podatke o privrednim subjektima i preduzećima, ali i inspekcijskim nadzorima koji su sprovedeni“, objasnio je ministar ističući da se tako štedi vreme i ne dolazi do preklapanja poslova inspekcija.

„Na jednom mestu dostupni su svi podaci, imamo kartoteku srpske privrede, što je veoma značajno“, rekao je ministar.Skip to content