Ružić: Digitalizacija je u svemu što radimo

Ministar državne uprave uprave i lokalne samouprave Branko Ružić govorio je sinoć na konferenciji „Digidemos“, koja je okupila eksperte iz oblasti digitalizacije iz Srbije i Estonije.

Moderne tehnologije su duboko u životima svakog od nas. Svakodnevno ih koristimo kada plaćamo i kupujemo bezgotovinski preko interneta, koristimo GPS da dođemo na odredište ili za komunikaciju sa prijateljima, poslovnim partnerima. I ako pogledamo u naše živote i situacije u kojima se služimo novim tehnologijama, videćemo da nam one zaista olakšavaju svakodnevne obaveze, mogo više nego što smo to u stanju da na prvi pogled primetimo. One štede naše vreme i novac“, naveo je ministar na samom početku izlaganja.

Govoreći o uvođenju modernih tehnologija u rad uprave, ministar Ružić je istakao da one ne trpe nelogičnosti u funkcionisanju sistema, zahtevaju jednostavne procedure, otvaraju mogućnosti za brzu komunikaciju i razmenu informacija i brzo završavanje posla koji građani i privreda, imaju sa državom.

„To je dobro i za državu, jer ima sistem koji je upravljiv, ekonomičan i efikasan“, podvukao je on.

Podsetivši da je Vlada Srbije pored uvođenja digitalizacije, paralelno se bavila i procesom racionalizacije broja zaposlenih u upravi i bolnim fiskalnim merama, kako bi se kao zemlja izvukli iz skorog bankrota.

„Digitalizacija je obavezan pravac razmišljanja u Vladi Srbije, ona je u svemu što radimo –u školama, u privredi, u zdravstvu, u upravi i uslugama koje kao država pružamo građanima i privredi“, istakao je Ružić naglasivši da sve što se menja digitalizacijom, meri se zadovoljstvom građana i privrede. A moramo da se menjamo, kaže, ne samo u tehnološkom i organizacionom smislu, već i da menjamo mentalitet, odnos prema radu. Na kraju je zaključio da uprava nije više kočničar promena, već njihov pokretač.Skip to content