Ružić: I ove godine podrška projektima nacionalnih manjina

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dodelio je i ove godine sredstva iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, a sa ukupno 24 miliona dinara, podržana su 72 projekta iz oblasti obrazovanja nacionalnih manjina.

„Obrazovanje nacionalnih manjina je oblast koja je od suštinskog interesa za nacionalne manjine, koja doprinosi očuvanju identiteta nacionalnih manjina, kao i obezbeđivanju jednakih mogućnosti pristupa obrazovanju na svim nivoima za pripadnike nacionalnih manjina“, rekao je ministar Branko Ružić tokom potpisivanja ugovora sa predstavnicima odabranih projekata.

Podsetio je da je ovogodišnji konkurs bio otvoren u periodu od 18. februara do 18. marta 2020. godine i da je podneto ukupno 210 prijava.

„Posebno bih želeo da istaknem da se vodilo računa da se izaberu programi i projekti koji doprinose unapređenju obrazovanja pripadnika svih nacionalnih manjina“, rekao je Ružić.

On je objasnio da se među izabranim programima i projektima nalazi i značajan broj onih koji su bili višenacionalni, odnosno koji su svojim programskim aktivnostima predvideli interkulturni dijalog i bolje upoznavanje između različitih zajednica.

„Od 24 miliona dinara, preko 7 miliona dinara je odobreno za višenacionalne projekte“, naglasio je Ružić.

Kako je naveo, raspodela sredstava iz Fonda samo jedna od aktivnosti koju ovo Ministarstvo preduzima u cilju unapređenja položaja i prava pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji.

„Vlada Republike Srbije je spremna da i ubuduće, stvara ambijent koji će obezbediti ravnopravnost svih njenih građanki i građana”, rekao je on.Skip to content