Ružić i Vlajkov: Novi propisi doneli dobre afirmativne mere za manjine

Ministar državne uprave i lokalne samouprave razgovarao je danas sa ambasadorom Republike Bugarske Radkom Vlajkovim o uslovima za ostvarivanje prava bugarske nacionalne manjine u Srbiji i primeni afirmativnih mera koje su doneli novi propisi u ovoj oblasti.

Ministar Ružić je podsetio da je najnovijim izmenama Zakona o matičnim knjigama omogućeno da se imena pripadnika svih nacionalnih manjina upisuju u ovu evidenciju na maternjem pismu nacionalne manjine.

Ministarstvo je takođe rešilo i lingvistički problem koji se u primeni zakona pojavio kada je u pitanju upisivanje imena pripadnica bugarske nacionalne manjine u matične evidencije, što je kao problem ranije istaknut na sastanku bugarskog ambasadora i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

„Svim lokalnim samoupravama u Srbiji smo poslali instrukciju kako da postupaju u ovim slučajevima, jer nama je važno da se zakoni primenjuju i da naše manjine ostvaruju sva svoja prava“, rekao je ministar. Postupićemo na isti način i u pogledu topografskih napisa na jezicima manjina, ali i drugih mera, rekao je ministar.

Ambasador Vlajkov je kao veoma dobar ocenio zakonodavni okvir za ostvarivanje prava manjina i saradnju sa Ministarstvom ocenio kao odličnu. Takođe je kao značajnu ocenio podršku koju su za informisanje na jezicima nacionalnih manjina dobila udruženja ove manjine iz Fonda za nacionalne manjine.Skip to content