Ružić: Još devet zakona za bolju upravu

Narodni poslanici danas su usvojili devet 1predloga zakona iz nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koji predstavljaju nastavak reforme javne uprave sa ciljem dalje profesionalizacije i efikasnijeg rada administracije u korist svih građana Srbije.

Zadovoljstvo mi je što je još jedan niz zakona usvojen u Narodnoj skupštini“, rekao je ministar Branko Ružić poručujući da su oni veoma važni za uređenje upravljanja ljudskim resursima, jer ipak, kako kaže, zaposleni su ti koji su nosioci reforme javne uprave, i potrebno je obezbediti im adekvatan profesionalni razvoj.

Pored toga, on je naveo da se uvodi i sistem komptencija (skup znanja, veština, osobina, stavova i sposobnosti koje državni službenik treba da poseduje) koji je važan za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova kroz uvođenje u posao, ocenjivanje, napredovanje, sistem plata, usavršavanje i drugo.

Kada je reč o lokalu, na jedinstven način uređuju se prava i dužnosti pokrajinskih i lokalnih službenika i obezbeđuju se uslovi za punu profesionalizaciju i depolitizaciju kadrova.

On ističe da se dopunama u radu inspekcija postiže bolji odnos inspektora i privrednika, a da su uvedeni novi mehanizmi za kontrolu i sankciju onih koji svesno krše zakon i ugrožavaju bezbednost i zdravlje naših građana. „Prikrivena kupovina biće veoma interesantan mehanizam za inspektore jer se ona obavlja bez prethodnog obaveštavanja subjekta“, objašnjava Ružić i dodaje da se tokom takve kupovine prikupljaju dokazi, a tek posle obavljene kupovine predočava nalog za inspekcijski nadzor.

Pogledajte o kojim novinama je reč.


  1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
  2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
  3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
  4. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
  5. Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
  6. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
  7. Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
  8. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u  javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
  9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru

 

9 novih zakona iz nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samoupraveSkip to content