Ružić: Saradnja gradova i opština u vanrednim situacijama za dobrobit svih građana

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je udruživanje gradova i opština neophodno za efikasnije rešavanje problema  i bolje reagovanje na lokalu  u vanrednim situacijama.

„Hvala Stalnoj konferenciji gradova i opština na podršci da takav mehanizam uvrstimo i u poslednje izmene Zakona o lokalnoj samoupravi, jer su one bile proizvod potreba koje ste vi ispred lokalnih samouprava istakli kao dosadašnji problem u funkcionisanju kada su u pitanju procesi smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama“, rekao je ministar Ružić.

On je na konferenciji „Udruživanje gradova i opština u slivove kroz primenu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama“, koju organizuje SKGO, istakao da će se na ovaj način pronaći rešenje za takve situacije vezane za nedostatak ljudskih i finansijskih kapaciteta, a sa druge strane obezbediće se održivi razvoj lokalnih zajednica.

Ružić se zahvalio i gradu Kraljevu na prvoj inicijativi o udruživanju koja se proširila na mnoge.

„Posebno me raduje da čujem da će na proleće sledeće godine biti potpisan prvi sporazum između 18 opština i gradova sliva Zapadne Morave, radi udruživanja i finansijskih i administrativnih kapaciteta u cilju rešavanja zajedničkih problema“, istakao je ministar Ružić.

To će, kako je istakao, obezbediti i službu na ovom nivou koja će baviti raznim pitanjima, između ostalog i obezbeđivanjem civilne zaštite, što jeste korak dalje u ovoj oblasti.

Dodao je da će i Nacionalna akademija za javnu upravu takođe imati veliku ulogu u obukama i akreditaciji službenika za obuke za poslove smanjenja rizika i civilne zaštite.

„I u svakom poslu ovog tipa, svakoj inicijativi imaćete punu podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave jer jedino udružene opštine mogu efikasnije da rade na jačanju sopstvene otpornosti“, rekao je Ružić.

Podsetio je da su zajedno sa Kancelarijom za javna ulaganja i Stalnom konferencijom gradova i opština podržali  i SEE URBAN projekat koji je finansiran od strane EU, a sprovodi ga UNDP.

„Kroz taj projekat od 2016. godine unapređujemo saradnju i koordinaciju opština i gradova u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i njihovo institucionalno jačanje, kako kroz izradu posebnih dokumenata, tako i kroz razmenu iskustava, znanja i inofrmacija“, istakao je ministar Ružić.Skip to content