Ružić: Svaki dan gradimo modernu, elektronsku upravu

Ministar državne uprave i lokalne samouprave pozdravio je danas usvajanje Zakona o elektronskoj upravi u Narodnoj skupštini Srbije i ocenio da je ovim Srbija sada bliže modernoj i elektronskoj upravi. Ovaj zakon jedan je od osnovnih stubova razvoja potpune i funkcionalne e-uprave, a on će u praksi prvi put na sistemski način obavezati sve u upravi na primenu modernih tehnlogija u svim administrativnim postupcima koje građani i privreda imaju sa državom“, rekao je ministar.

Digitalizacija je prioritet Vlade, što je jasno i predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić postavila kao cilj u svom ekspozeu i na ovom polju, ostvarili smo dobre rezultate kroz uspostavljanje mnogobrojnih usluga. Sada, na temelju sopstvenih vrednih iskustava, gradimo održiv sistem elektronske uprave. Suština našeg zajeničkog napora je da primenom novih tehnoligija olakšavamo komunikaciju između građana i uprave, menjamo način na koji se pružaju javne usluge i osiguravamo realne šanse da građani brže završavaju poslove koje imaju sa upravom i da ih to manje košta, podsetio je ministar, i istakao da je težnja da se papiri pošalju u arhive i istoriju, gde im je u savremenom svetu i mesto.

Ministar je naglasio da način rada na koji obavezuje ovaj propis povećava i pravnu sigurnost i transparentnost rada, čime se smanjuje i prostor za korupciju i druge vidove zloupotreba vršenja javnih ovlašćenja. „Kada u rad uprave uvedete savremene tehnologije, softvere, kada onemogućite da neki papir stoji u nečijoj fioci, iskljujete i svaku mogućnost da rešavanje zahteva građana zavisi od volje pojedinca“ istakao je ministar.

Ružić je istakao da je opštinama i gradovma potrebna podrška kako bi svoj rad prilagodili novim zahtevima, pa je Ministarstvo kroz dva programa za ovu godinu obezbedilo ukupnu podršku od 96 miliona dinara za nabavku novih tehnologija i prilagođavanje rada uprave u skladu sa reformskim procesima.Skip to content