Ružić: Sve smo bliži ostvarivanju koncepta javne uprave kao servisa građana

Vlada Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama koji će modernizovati način vođenja matičnih knjiga i dodatno osigurati ostvarivanje manjinskih i ljudskih prava.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da se promenom ovog propisa zaokružuju aktivnosti na polju digitalizacije i uvođenja savremenih tehnologija u oblast vođenja matičnih knjiga. „Težnja je da se u sistem ugradi još jedan kamen u temelj moderne, uređene, efikasne i delotvorne države i uprave, pa izmenama propisa obavezujemo matične službe da sve promene o građanima vrše elektronskim putem, direktno u Registru matičnih knjiga, koji će biti jedinstvena baza podataka o ličnom stanju građana u elektronskoj formi“, rekao je ministar i naglasio da je ova novina u skladu sa principom modernizacije i digitalizacije koja ima za cilj ostvarivanje koncepta javne uprave kao servisa građana.

Ministar je objasnio da ovaj propis omogućava i dobrovoljni upis podatka o nacionalnoj pripadnosti u matičnu knjigu rođenih, što je u skladu sa konceptom slobode nacionalnog izražavanja, koji predstavlja ustavni princip, kao i da je predviđena mogućnost upisa promene pola u matičnu knjigu rođenih. Takođe, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga proširuje se i na diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, što će veoma značiti našoj dijaspori, rekao je ministar.Skip to content