RUŽIĆ: USKORO JAVNI KONKRUS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić  pozvao je sve koji imaju pravo učešća da se prijave na javni konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine, koji će biti raspisan krajem aprila.

On je čestitao Svetski dan Roma i na skupu koji je organizovan tim povodom rekao da su ukupna sredstva koja će iz tog fonda biti dodeljena za programe i projekte ove godine, uvećana u odnosu na prethodne godine, i da iznose 30 miliona dinara.

„Pozivam sve koji imaju pravo učešća, a pre svega civilni sektor, da se prijave i učestvuju na konkursu. Na poslednjoj sednici Saveta za nacionalne manjine kojom predsedava predsednica vlade, jednoglasno je odlučeno da se sredstva usmere u oblast kulture“, dodao je ministar Ružić.

Nacionalni savet romske nacionalne manjine organizovao je javno slušanje “Institucionalni mehanizmi za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji”, povodom obeležavanja 8. aprila – Međunarodnog dana Roma.

Ružić je na tom skupu istakao da Vlada Srbije čini izuzetne napore da obezbedi unapređenje i zaštitu prava pripadnika svih nacionalnih manjina, uključujući i niz posebnih  mera kada je u pitanju položaj Roma i Romkinja.

Podsetio da je prošlu godinu obeležilo usvajanje seta „manjinskih“ zakona kojima se unapređuje ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, uključujući i romsku nacionalnu manjinu.

„Usvojene su izmene i dopune Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, Zakona o matičnim knjigima i Zakona o lokalnoj samoupravi. Sledi nam sada podizanje svesti svih pripadnika nacionalnih manjina o njihovim pravima i adekvatna primena novih zakonskih rešenja“, istakao je ministar Ružić.

Istakao je da su nesumnjivo najznačajniji dokumenti Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji i Akcioni plan za primenu Strategije. „Ministarstvo koje vodim nije samostalni nosilac aktivnosti iz pomenutih dokumenata, ali jesmo učestvovali i podržavali realizaciju pojedinih aktivnosti i nastavićemo i u narednom periodu da budemo partner u ovom važnom poslu“, dodao je on.

Istakao je i da je  značajna ulogu gradova i opština u unapređenju položaja romske nacionalne manjine.

„Iz tog razloga ćemo nastaviti i da podržavamo rad saveta za međunacionalne odnosne, rešavanje statusa položaja romskih koordinatora i nastavićemo da podsećamo jedinice lokalnih samouprava da kontinuirano preduzimaju mere i aktivnosti u cilju realizacije aktivnosti predviđenih strateškim dokumentima koje doprinose zaštiti i unapređenju ljudskih i manjinskih prava, posebno u oblasti zapošljavanja Roma i Romkinja.“, rekao je ministar Ružić.

Naglasio je i da važnu ulogu u unapređenju položaja pripadnika romske nacionalne manjine ima i Nacionalni savet romske nacionalne manjine, jer odlučuju o pitanjima iz oblasti obrazovanja, kulture, obaveštavanja na jeziku nacionalne manjine i službene upotrebe jezika i pisma.

Podsetio je da su 4. novembra prošle godine održani  izbori za članove 22 nacionalna saveta i da je Srbija od tada bogatija za još dva nova nacionalna saveta- ruske i poljske nacionalne manjine.

„Na ovim izborima izabrani su i novi članovi Nacionalnog saveta romske nacionalne  manjine, koji su izabrali gospodina Dalibora Nakića za novog predsednika nacionalnog saveta, na čemu još jednom čestitam i želim da ukažem da će Ministarstvo u narednom periodu nastaviti da, u okviru svojih nadležnosti, pružati podršku za određene aktivnosti koje ovaj nacionalni savet realizuje, u cilju daljeg unapređenja položaja romske nacionalnemanjine“, rekao je ministar Ružić.Skip to content