RUŽIĆ: USKORO NA KONSULTACIJAMA NOV PROGRAM RAZVOJA E-UPRAVE 2019-2020

„Na polju reforme javne uprave i digitalizacije, koje su prioriteti Vlade Srbije, imamo odlične rezultate. Tokom oktobra na konsultacijama će biti i nov Program razvoja eUprave 2019-2020. godine koji za cilj ima razvoj efikasne uprave okrenute korisnicima u digitalnoj sredini, razvoj potrebne infrastrukture i omogućavanje interoperabilnosti“, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na Međunarodnoj konferenciji o izazovima u javnoj administraciji u zemljama zapadnog Balkana, koju organizuje ReSPA.

Ministar je podsetio da je Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonom o eUpravi, ali i drugim propisima, obezbeđeno bolje ostvarivanje prava građana. „Sistem elektronske razmene podataka između institucija je među najvažnijim efektima našeg rada, što potkrepljuje podatak da smo do sad 3,5 miliona puta razmenili podatke o građanima bez da smo iste tražili od njih“ ilustrovao je ministar.

Digitalizovane su najvažnije evidencije o građanima, što je omogućilo i kreiranje eUsluga. „Preko 160.000 beba registrovano je preko eServisa „Bebo, dobrodošla na svet“, a preko 90% roditelja je iskoristilo ovu priliku“ rekao je Ružić i dodao da su organizovane i druge eUsluge poput eUpisa u škole i na fakultete, eRecept i eSud.  Ministar je najavio da će se od septembra 2020. godine započeti sa radom u Centralnom registru stanovništva koji će objediniti 13 evidencija i time još više ubrzati i olakšati pružanje usluge.

Digitalizaija se prožima kroz sve oblasti javne uprave, pa je tako počela sa radom i platforma eInspektor koja će doprineti promeni inspekcijskog nadzora i obezbediti selekciju privrednika na visoko i nisko rizične, usmeravajući nadzor na visokorizične, a rasterećujući one koji posluju u skladu sa zakonom.

„U isto vreme važno je da se investira u zaposlene, jer oni nose reformu javne uprave. Uveden je sistem kompetencija, koji će nam pomoći obezbedimo stručne službenike na svim nivoima, da ocenjujemo njihov rad i da omogućimo karijerni razvoj, koji će biti moguć kroz Nacionalnu akademiju, jedinstvenu instituciju za stručno usavršavanje svih zaposlenih u javnoj upravi“, rekao je ministar.

 Skip to content