RUŽIĆ: VEĆI BUDŽETSKI FOND ZA NACIONALNE MANJINE, VAŽNO TRANSPARENTNO TROŠENJE NOVCA

U Budžetskom fondu za nacionalne manjine u ovoj godini opredelili smo 30 miliona dinara, što je za 37,6 odsto više nego u protekloj godini, izjavio je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić na prvom sastanku sa predsednicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Podsetio je da je u prethodnoj godini  iz tog fonda finansirano 77 organizacija ili ustanova u iznosu od 21,8 miliona dinara i to za programe i projekte iz oblasti informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Ružić je rekao i da je prethodna godina bila u znaku nacionalnih manjina – izmenjeni su manjinski zakoni, uspešno su sprovedeni izbori za nacionalne savete, a formirani su i novi sazivi nacionalnih saveta.

Podsetio je da su  pored postojećih nacionalnih saveta formirana i dva nova nacionalna saveta – nacionalni savet poljske i ruske nacionalne manjine i čestitao svim novoizabranim predsednicama, predsednicima i članovima nacionalnih saveta.

Izmenama zakona cilj, nam je bio da obezbedimo javnost u radu nacionalnih saveta, transparentnost u trošenju finansijskih sredstava, kao i depolitizaciju nacionalnih saveta, a da nacionalni saveti ne izgube iz vida ulogu koju to telo treba da ima u očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta manjine koju predstavlja“, rekao je ministar Ružić.

Ružić je istakao da je važna saradnja unutar samog nacionalnog saveta i podsetio predstavnike saveta na transparentnost u radu i obavezu da rade u interesu  nacionalne manjine.

On je istakao da kao i do sada svi nacionalni saveti mogu računati na podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i partnerski odnos, i pozvao predstavnike nacionalnih saveta nacionalnih manjina da iznesu svoje predloge o nastavku saradnje.

Podsetio je i da je Vlada Srbije usvojila Uredbu o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koja je stupila stupila na snagu 9.  februara 2019. godine.

Kao i do sada raspodelu sredstava će vršiti Kancelarija za ljudska i manjinska prava, a nacionalni saveti su u obavezi da do 1. aprila 2019. godine dostave predloge za dodelu sredstava“, dodao je Ružić.

Izbori za Nacionalne savete održani su 4. novembra 2018. godine. U Srbiji sada ima 22 Nacionalna saveta nacionalnih manjina, s tim što po zakonu i Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština vrši funkciju Nacionalnog saveta. Manjine čine 13 odsto ukupnog broja građana Srbije, a oko 500.000 je upisano u Poseban birački spisak.Skip to content