Sa načelnicima okruga o eZUP-u

Administracije u gradovima i opštinama koje su pristupile eZUP-u, koristile su ovaj sistem da bi razmenile podatke za više od 200.000 upita građana/stranaka, rečeno je danas na sastanku koji je u Srpsko-korejskom informatičko pristupnom centru održan sa načelnicima upravnih okruga povodom korišćenja e-ZUP-a u poslovanju lokalnih samouprava.

Državni sekretar Zoran Kasalović je u razgovoru sa načelnicima upravnih okruga naglasio da su službenicima u lokalnim samoupravama preko eZUP-a dostupni podaci iz osam baza podataka koje vode različite institucije, što im u velikoj meri olakšava posao.

Sastanak sa načelnicima upravnih okruga oko primene E-Zup-a

„Veliki broj opština se priključilo ovom sistemu, značajan broj ga koristi u svakodnevnim poslovima koje imaju sa građanima, ali naš cilj je da sve lokalne administracije, u stopostotnom procentu koriste ovaj sistem, jer to je način da poslove obavljaju lakše i brže u korist građana Srbije“, rekao je on.

Kasalović je naglasio da je uloga upravnih okruga veoma značajna u smislu komunikacije i koordinacije aktivnosti oko reforme.

„Od vas očekujemo da iskoristite sve svoje formalne i neformalne kontakte koje imate sa gradskim i opštinskim upravama, utvrdite koji su problemi sa kojima se susreću u korišćenju eZUP-a, kako bismo u najkraćem roku našli načine da ih prevaziđemo, jer našim građanima je potrebna efikasna uprava koju smo mi dužni da obezbedimo“, poručio je Kasalović.Skip to content