SAOPŠTENJE ZA JAVNOST MINISTRA MARTINOVIĆA

Povodom intervjua koji je član Gradske izborne komisije u Beogradu gospodin Zoran Alimpić 5. marta dao televiziji N1 o novim izborima za odbornike Skupštine grada Beograda, dužan sam da reagujem i oštro demantujem neistine koje su iznete u vezi sa privremenim organom koji treba da obavlja poslove iz nadležnosti Skupštine i izvršnih organa Beograda do konstituisanja novog saziva gradske skupštine nakon predstojećih izbora.

 

Naime, gospodin Alimpić potpuno neosnovano iznosi tvrdnje o tome da vlast namerava da dosadašnji privremeni organ u gradu Beogradu nezakonito nastavi da obavlja svoje zakonske dužnosti i, svesno pogrešno citirajući Zakon o lokalnoj samoupravi, iznosi pravno potpuno neutemljeno tumačenje da mora da se imenuje novi privremeni organ u kojem bi opozicija trebalo da ima većinu.

 

Činjenica je da Zakon o lokalnoj samoupravi nalaže da u situaciji u kojoj se našao grad Beograd, da nakon sprovedenih izbora od 17. decembra 2023. godine nije došlo do konstituisanja novog saziva beogradske skupštine, Vlada imenuje privremeni organ, koji će obavljati tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine i izvršnih organa grada Beograda, ali je apsolutna neistina da zakon nalaže da taj privremeni organ oslikava politički sastav izabrane skupštine.

 

Gospodin Alimpić, kao prvo, treba da tačno pročita odredbu člana 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi, prema kojoj Vlada imenuje predsednika i članove privremenog organa, vodeći računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupštine jedinice lokalne samouprave, a ne izabrane skupštine, kako gospodin Alimpić, verujem svesno, obmanjuje pre svega javnost, a zatim i svoje političke sponzore, pa možda i samog sebe.

 

Zbog ovakvih tendencioznih istupa, dužan sam da građanima Beograda, ali i cele Republike Srbije, ukažem na činjenicu da usled poznatih okolnosti nije konstituisana nova Skupština grada i da u pravnom smislu u ovom trenutku ne postoji nijedna druga Skupština Beograda osim one koja je raspuštena 30. oktobra 2023. godine, u skladu s čim će Vlada Republike Srbije imenovati nov privremeni organ, vodeći računa, kako to zakon nalaže, o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene Skupštine grada Beograda.

 Skip to content