Šef delegacije EU u Srbiji i ministarka Obradović razgovarali o reformi javne uprave u Srbiji

 

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović i šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici razgovarali su danas o saradnji u oblasti reforme javne uprave u našoj zemlji, kao jednom od prioriteta procesa evropskih integracija Srbije.

Sagovornici su se složili da je dosadašnja saradnja na projektima MDULS, koje podržava i finansira EU, bila dobra, kao i da ima prostora za njeno dalje unapređenje, u skladu sa preporukama iz Izveštaja Evropske komisije za 2020.

Ministarka i ambasador su se složili o važnosti promovisanja reforme javne uprave u javnosti i njenu prepoznatljivost, a EU obezbeđuje značajna sredstva za Srbiju da reformiše ovaj važan sektor.

Ministarka Obradović istakla je da će u ovom mandatu biti potpuno posvećena ubrzavanju procesa reforme javne uprave, ali i reformi platnog sistema, podršci jedinicama lokalne samouprave, kao i osnaživanju žena lidera na lokalnom nivou.

Obradović i Fabrici razmenili su mišljenja o novoj Strategiji reforme javne uprave sa pratećim Akcionim planom, čija je izrada tekla vrlo transparentno i inkluzivno, uz učešće svih relevantnih činilaca i partnera, kao i uz učešće delegacije EU u Srbiji.

Ministarka Obradović najavila je i donošenje čitavog seta zakona koji se odnose na sistem plata, imajući u vidu da je njihova primena odložena za sledeću godinu, usled KOVID 19 pandemije i potrebe da se dođe do kvalitetnijih rešenja, kako bi primena zakona bila uspešna. Takođe, najavila je donošenje izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i o Zaštitniku građana, ali i aktivnu podršku reformi sektora lokalne samouprave, od raspodele sredstava iz Budžetskog fonda, do dodele sredstava za uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta u gradovima i opštinama. Ona je istakla da će posebnu pažnju tokom mandata posvetiti osnaživanju žena lidera na lokalu, imajući u vidu da danas u Srbiji 20 gradova i opština vode žene, na čelu 29 gradskih i opštinskih skupština su žene, kao i da su 73 žene na čelu gradskih, odnosno, opštinskih uprava i pozvala delegaciju EU da podrži buduće projekte koji će se odnositi na njihovo umrežavanje i osnaživanje.

U razgovoru je pozdravljeno unapređenje eUprave, posebno u vreme KOVID 19 pandemije, i proširivanje broja usluga koje država na ovaj način nudi privredi i građanima.

Takođe, na sastanku se razgovaralo i o profesionalizaciji državne uprave, rešavanju pitanja velikog broja državnih službenika u v.d. stanju, ali i o realizaciji konkretnih projekata na kojima MDULS sarađuje sa delegaciojom EU u Srbiji.Skip to content