Šefica UNHCR-a u Srbiji u oproštajnoj poseti MDULS-u

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović primila je danas u oproštajnu posetu šeficu Predstavništva UNHCR-a u Srbiji Frančesku Boneli.

Obradović i Boneli izrazile su zadovoljstvo postignutim rezultatima saradnje između MDULS-a i UNHCR-a, posebno u oblasti rešavanja pitanja tzv. „pravno nevidiljivih lica“ i aktivnosti koje su zajednički sprovedene kako bi se omogućilo ostvarivanje prava upisa u matičnu knjigu rođenih.

Sagovornice su konstatovale da je Srbija na korak do iskorenjivanja apatridije i složile se da će buduće aktivnosti svih aktera voditi do ispunjenja cilja kampanje UNHCR-a „Ja pripadam“, a to je potpuno iskorenjivanje apatridije u svetu do novembra 2024. godine.

Obradović i Boneli su izrazile zadovoljstvo i postignutim nivoom saradnje na nivou jedinica lokalne samouprave u Srbiji, u kojima se obučavaju zaposleni službenici koji rade sa licima u riziku od apatridije. Takođe, ostavarena je i dobra saradnja MDULS-a i UNHCR-a u Srbiji u pogledu informisanja javnosti o načinima na koje se može ostvariti pravo na upis u matičnu knjigu rođenih, kao i kada je u pitanju pružanje podrške prilikom rešavanja pojedinačnih slučajeva lica koja nisu rešila ovo statusno pitanje.

Na sastanku je ocenjeno da su i MDULS i UNHCR, svako u okviru svojih nadležnosti, u prethodne dve godine ispunili gotovo sve ciljeve predviđene potpisanim Sporazumom o razumevanju. Sagovornice su izrazile očekivanje da će se dosadašnja dobra saradnja nastaviti i u narednom periodu na dobrobit građana Srbije.Skip to content