Srbija je spremna i odlučna da nastavi dalje put reformi i evropskih integracija

„Uspešna implementacija Sektorskog reformskog ugovora za sektor reforme javne uprave (RJU) i upravljanje javnim finansijama (UJF) ukazuje na našu spremnost i odlučnost da nastavimo dalje na putu reformi i evropskih integracija“, poručila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave i predsednica Saveta za RJU Marija Obradović na danas održanom Šestom sastanku Visokog dijaloga o politikama u okviru reforme javne uprave između Republike Srbije i EU.

Ona je podsetila da je cilj današnjeg sastanka efikasnije komuniciranje napretka, rezultata i ciljeva u ostvarenju reformi, ali i kontinuirana diskusija po pitanju najvažnijih tema u oblasti reforme javne uprave i reforme javnih finansija.

„Politika RJU je još od 2014. godine u kontinuitetu u fokusu rada Vlade Republike Srbije, a u aprilu ove godine usvojili smo i novu Strategiju RJU za period do 2030. godine. Vizijom Strategije – UPRAVA PO MERI SVIH NAS, cilj nam je da fokus procesa reformi pomerimo od uprave kao regulatora, ka upravi kao servisu koji je orijentisan ka građanima i drugim krajnjim korisnicima“, poručila je Obradović.

Imajući u vidu da je dijalog poslednji put u ovom formatu održan pre više od dve godine, kao i imajući u vidu pandemiju Kovid 19 virusa i njene posledice po Srbiju, izmenjeni su i uspešno primenjeni i Strategija RJU, kao i Sektorski reformski ugovor, a direktnom podrškom budžetu Srbije i projektima komplementarne podrške dat je izuzetan doprinos izgradnji uprave po meri svih građana po ugledu na najmodernije evropske standarde i prakse, zaključila je Obradović.

U dijalogu su pored ministarke Obradović učestvovali predstavnici nacionalnih institucija Miroslav Gačević, v.d.pomoćnika ministra za evropske integracije i Verica Ignjatović, pomoćnica ministra finansija i Mateja Norčić Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, kao i predstavnici Evropske komisije, koji su se uključili preko online platforme.

Teme o kojima se razgovaralo odnosile su se na najznačajnije aspekte RJU, pre svega na primenu novog strateškog okvira za period 2021-2030, primenu zakonodavstva koje reguliše status državnih službenika na položaju, upravljačku odgovornost, uspostavljanje analitičkih jedinica, planiranje i koordinaciju javnih politika, informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima, sprovođenje Zakona o opštem upravnom postupku, kao i teme koje se odnose na reformu javnih finansija, kao što su kapitalne investicije.

Visoki dijalog o politikama u okviru reforme javne uprave je od suštinske važnosti kako za sam proces reforme javne uprave, tako i za celokupan proces evropskih integracija, imajući u vidu da je RJU jedan od njegovih osnovnih stubova.

Foto galerija

 Skip to content