Srbija ostvarila izvanredne rezultate na rešavanju pitanja pravne nevidljivosti

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Zaštitnikom građana i Predstavništvom Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji, danas je u Nišu održalo informativnu kampanju za predstavnike romske zajednice, u cilju informisanja o načinu ostvarivanja prava na upis u matičnu knjigu rođenih i pribavljanja ličnih dokumenata.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović istakao je da je Republika Srbija ostvarila izvanredne rezultate na rešavanju pitanja pravne nevidljivosti, u prilog čemu govori činjenica da, prema istraživanju UNHCR-a iz 2020. godine, u neformalnim naseljima u našoj zemlji žive približno 253 osobe koje nisu upisane u matičnu knjigu rođenih. Kako je objasnio, izmenama propisa, pojednostavljenjem procedura i sprovođenjem obuka za relevantne državne službenike, radilo se na sistemskom rešavanju problema, čime je Srbija postala primer dobre prakse u regionu.

Martinović je dodao da su dalje zajedničke aktivnosti usmerene ka sprečavanju pojave novih slučajeva lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih, kroz identifikovanje preostalih slučajeva i pružanje podrške i pomoći radi rešavanja njihovih statusnih pitanja. On je izrazio uverenje da će Srbija biti jedna od zemalja koje će u potpunosti iskoreniti apatridiju do kraja kampanje UNHCR-a „Ja pripadam“, u novembru 2024. godine.

Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski navela je da Niš podržava informativnu kampanju za konačno rešenje problema lica kojih nema u matičnim knjigama jer je dobijanje ličnih dokumenata preduslov za rešavanje njihovih brojnih problema, te izrazila uverenje da će zajedno sa sugrađanima romske nacionalnosti učiniti novi iskorak, ne samo na promociji kampanje, već i  na terenu i neposrednoj komunikaciji sa njima. Dodala je da Grad Niš kroz đačke stipendije motiviše mlade Rome da se školuju, da je nekoliko visokoobrazovanih dobilo posao, kao i to da rade na ozakonjenju kuća u romskim mahalama i projektima u kojima aktivno učestvuju pripadnici romske zajednice.

Predstavnik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija (UNHCR) u Srbiji rekao je „Zajedno sa vladom Republike Srbije, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Zaštitnikom građana i ostalim državnim organima, kao i lokalnim partnerskim organizacijama, UNHCR dugi niz godina radi na rešavanju problema osoba bez ličnih dokumenata. Zahvaljujući toj saradnji, desetine hiljada ljudi dobilo je lična dokumenta a relevantni zakoni su izmenjeni da bi se ova pojava iskorenila. Prema proceni UNHCR-a, još oko 2000 ljudi u Srbiji je poseduje neki od neophodnih dokumenata, a oko 250 ljudi nije upisano u matičnu knjigu rođenih. Budući da se, u najvećem broju, radi o Romima, UNHCR 1. juna započinje kampanju u romskim naseljima kako bismo identifikovali one koji još uvek nemaju dokumenta i pozvali ih da se jave matičarima, socijalnim službama i policiji. UNHCR će svima koji žele da dobiju dokumenta obezbediti i besplatnu pravnu pomoć preko svog partnera, organizacije Praxis.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnik građana i UNHCR od 2012. godine ulažu zajedničke napore u rešavanje ovog pitanja, u okviru tri sporazuma o razumevanju. Na današnjem događaju prisutnima se obratio i Zaštitnik građana Zoran Pašalić, nakon čega je održana informativna sesija za predstavnike romske zajednice.

 

Foto galerija – izvor Grad Niš

 Skip to content