ŠTA DONOSI ZAKON O ZAPOSLENIMA U AP I JLS?

Predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, o kojem sutra raspravlja Skupština Srbije, predviđa uvođenje službeničkog sistema po ugledu na organe državne uprave, koji na državnom nivou funkcioniše od 2006. godine.

Predložena rešenja uvode niz novina, među kojima je Kadrovski plan, koji usvaja skupština opštine ili grada sa ciljem da se obezbedi planiranje kadrova i da se zapošljavanje ograniči na raspoloživa sredstva u budžetu. Sada ne postoji obaveza donošenja Kadrovskog plana.

Novina je i uvođenje detaljnog uređenja konkursnih postupaka zapošljavanja i obaveze ocenjivanja službenika po porpisima za državne službenike, pošto se trenutno samo delimično uređuje konkursni postupak, a ocenjivanje je površno i retko se primenjuje.

Predlog zakona predviđa da upravom rukovode službenici na položaju i da u njoj rade službenici i nameštenici, određena radna mesta u autonomnim pokrajinama postaju položaji, a prvi put se otvara mogućnost postavljenja v.d. načelnika, koji trenutno ne postoji. Novina je i unapređen disciplinski postupak, koji znatno podiže i odgovornost službenika.

Na izradi Predloga zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, sa Ministarstvom državane uprave i lokalne samouprave radili su i rukovodioci gradova i opština, kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), koji su ocenili da je proces izrade tog zakona pravi primer učešća zaintersovanih strana i kvalitetnog i temeljnog rada na uređivanju oblasti važne za lokalnu samoupravu.Skip to content