Stabilne i efikasne institucije nosioci su jednostavnog ostvarivanja prava građana

„Za unapređenje i ostvarivanje ljudskih prava, kao i za dostizanje Ciljeva održivog razvoja, neophodne su stabilne i efikasne institucije na svim nivoima, koje su nosioci jednostavnog i lakog ostvarivanja prava svih građana i građanki i unapređenja kvaliteta njihovog života. Proces reforme javne uprave, koje Ministarstvo koordinira, tiče se upravo izgradnje takvih kapaciteta“, poručio je državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Stevan Gligorin na „Forumu ljudskih prava – Srbija u 2021. godini“.

Obrativši se u ime ministarke Marije Obradović na panelu „Siromaštvo i ciljevi održivog razvoja“, Gligorin je istakao da se izradi i donošenju nove Strategije reforme javne uprave, između ostalog, pristupilo kako bi se ovaj reformski proces bolje uskladio sa Ciljevima održivog razvoja.

Gligorin je dodao da su digitalizacija javnih usluga i razvoj eUprave dali snažan doprinos obezbeđivanju funkcionisanja zdravstvenog i obrazovnog sistema u uslovima pandemije koronavirusa. On je prisutne podsetio da su u prethodnom periodu razvijeni brojni eServisi i kontakt centri za podršku građanima i realizaciju usluga poput prijave za vakcinaciju ili pribavljanja potvrda o izvršenoj imunizaciji.

„Uveren sam da će proces reforme javne uprave, kroz razvoj odgovornih i delotvornih institucija, doprineti dodatnom unapređenju kvaliteta života u Srbiji i daljem održivom razvoju“, zaključio je Gligorin.

Današnji Forum organizovan je povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.Skip to content