Sve matične knjige do kraja godine postaju elektronske!

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održalo je sastanke sa načelnicima gradskih i opštinskih uprava i ovlašćenim radnicima IKT svih upravnih okruga Republike Srbije u vezi sa obavezom jedinica lokalne samouprave da, po Zakonu o matičnim knjigama, sve podatke iz evidencija matičnih knjiga prepišu u elektronski oblik do kraja ove godine.

 

Državni sekretar Ivan Bošnjak pohvalio je one lokalne samouprave koje su ovaj zadatak uspešno završili i podvukao onima koji to još nisu učinili da se rok, koji je do 28. decembra, neće produžavati, kao i da na sajtu Ministarstva postoji instrukcija koja olakšava ispunjenje ove obaveze.

„Drago mi je da uspeh modernizacije baze podataka o građanima – matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih u Srbiji, zavisi od niza ključnih faktora počev od odgovarajućih softvera i hardvera, dobre organizacije matičnih područja i rada matičnih službi do pune podrške političkog rukovodstva opštine i grada“, rekao je on.

Pomoćnik ministra Natalija Pavlović Šiniković naglasila je da zaposlene u upravi na taj zadatak ne obavezuje samo Zakon o matičnim knjigama, već i volja da vođenje matičnih knjiga prati korak svih reformskih procesa, na putu ka profesionalnoj i modernoj upravi.Skip to content