Treći sastanak SKGO Mreže za romska pitanja

Danas je u Beogradu održan treći sastanak Mreže Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) za romska pitanja, na kome su razmatrani uticaji i uloge lokalnih samouprava u unapređenju položaja Roma u Srbiji. Na skupu su uvodna obraćanja imali generalni sekretar SKGO, Đorđe Staničić, predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, Meho Omerović, posebna savetnica u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivana Antić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Ivan Sekulović i pomoćnica pokrajinskog sekretara iz Sektora za inkluziju Roma, Tamara Mohači.

 

„Ministarstvo učestvuje u radu Mreže za romska pitanja od njenog osnivanja, dajući i na taj način doprinos unapređenju položaja romske nacionalne manjine. Mreža je dobar pokazatelj da koordinacijom državnih organa, jedinica lokalne samouprave i pripadnika romske nacionalne manjine, uz podršku međunarodnih partnera, pojedina pitanja možemo identifikovati i rešiti na sistemski način.“, rekla je savetnica Antić i navela primer položaja koordinatora za romska pitanja.

 

Antić je napomenula da je zbog stupanja na snagu Zakona o zaposlenima u AP i JLS sada pravi trenutak da se, tamo gde postoje potrebe i mogućnosti,  donosiocima odluka u JLS skrene pažnja da sistematizuju radno mesto koordinatora za romska pitanja. Antić je istovremeno ohrabrila koordinatore da predstave svoje rezultate i na taj način ukažu na značaj i doprinos koje ovo radno mesto ima u unapređenju socio-ekonomskog položaja Roma.Skip to content