UDOVIČKI: DECENTRALIZACIJA ZA UZAJAMNO PODSTICANJE, NE SPUTAVANJE

Potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički rekla je na skupu „Lokalna samouprava za budućnost – reforme u službi pružanja javnih usluga po meri građana“ da je neophodno razgraničiti nadležnosti države i lokalne samouprave, jer trenutno postoji sistem uzajamnog sputavanja umesto uzajamnog podsticanja.

U tom kontekstu, važno je odrediti, odakle krenuti i utvrditi koje su to najvažnije nadležnosti, u kojima mora da se uradi razgraničavanje, dodala je Udovički, i objasnila da prebacivanje nadležnosti podrazumeva i mogućnost pozivanjana odgovornost, ali i neophodnost jače finansijske discipline.

 

Uvođenje prinudne uprave, pojasnila je ministarka, lokalne samouprave ne vide kao kaznu jer nemaju novca, a imaju dugova. Govoreći o odnosu državnog i lokalnog nivoa, Udovički je rekla da reorganizacija treba da se uradi tako da se građanima pružaju najkvalitetnije usluge, a da se u aktuelnom nasleđenom sistemu radi ono što je rađeno juče, i ne pronalazi način da se sazna ono što je potrebno i prilagodi promenama.

Kao primer, navela je opštinu Sečanj, koja ima 11 osnovnih škola sa oko 800 đaka istakavši da to znači da na 10 đaka dođe jedan direktor „što nema smisla“. Državni sekretar u Ministarstvu Željko Ožegović podvukao je da se mora stvoriti država po meri građana i da je zato važna tema kakva se održiva lokalna samouprava želi, kako podići kapacitet i rekonstruisati ono na čemu nije rađeno protekle tri decenije. Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu je rekao da će nedavno usvojeni Zakon o opštem upravnom postupku dovesti do toga da će biti smanjen broj dolazaka građana u opštinu što će umnogome dovesti do ušteda.

Na skupu je predstavljena i tendencija u reformama lokalne samouprave u zemljama Evrope koje imaju za cilj uspostavljanje ravnoteže između demokratičnosti i efikasnosti. Naglašeno je da u tim zemljama pokazano da reforma lokalne samouprave ne sme da bude jednokratna šok reforma već dobro promišljen logičan sled faza koji mora da obezbedi podršku onih koju reformu i treba da sprovedu. Najsličnija zemlja Srbiji, prema tom istraživanju, jeste Danska.

 

Na skupu je utvrđeno pet zaključaka – reforme lokalne samouprave su potrebne, jer postojeći sistem nije adekvatan, a potrebna je i drugačija teritorijalna organizacija. Takođe, mora da se utvrdi stepenovanje, promene izbornog sistema, kao i da decentralizacija bude planirana, efikasna, jeftina i uz napomenu da je to dug proces. Kratkoročno, neophodna je bolja informisanost građana, podizanje kapaciteta, novi sistem motivacije i kazne, kao i uspostavljanje sistema merenja i standarda lokalnih usluga.

Ovaj skup je prvi u nizu koji organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Centrom za primenjene evropske studije, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo u okviru projekta tematskih stručnih skupova na temu “Država po meri građana“.



Skip to content