Udovički: Vlada sprovela značajne reforme

Vlada je sprovela značajne reforme u oblasti budžetske transparentnosti i podizanja kapaciteta civilnog društva, navodi se u Izveštaju o napretku Srbije u okviru međunarodnog Partnerstva za otvorenu upravu (POU). Potpredsednica Vlade i ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički izjavila je, tim povodom, da je cilj da uprava postane servis građana, a ne da ih šalje od šaltera do šaltera.

U Palati Srbija je predstavljen izveštaj Nezavisnog mehanizma za izveštavanje o napretku Srbije u kome se navodi da je Srbija u velikoj meri ispunula planove POU. Ministarka Udovički je, na predstavljanju izveštaja za 2014. i 2015. godinu, istakla da se, takođe, radi i na zatezanju i smanjivanju broja zaposlenih u centralnoj upravi. U izveštaju se kaže da Srbija treba još da radi na uključivanju lokalnih samouprava u Partnerstvo za otvorenu upravu.

 

POU je dobrovoljna međunarodna inicijativa u kojoj učestvuje 69 država širom sveta, a ima za cilj da osigura obaveze vlada prema svojim građanima u smislu promovisanja transparentnosti, osnaživanja građana, borbe protiv korupcije i korišćenja novih tehnologija radi jačanja sistema upravljanja. Reč je o inicijativi koju je pokrenuo američki predsednik Barak Obama 2011. godine i dobrovoljni je akt država članica i preporuke nisu obavezujuće za države.

„Država treba da promeni odnos prema građanima, da bude servis građana, da razvije partnerski odnos i bude podrška građanima i privredi“, kazala je Udovički. Udovički je rekla da je u prethodnom periodu usvojeno nekoliko sistemskih zakona, na primer Zakon o inspekscij nadzoru i Zakon o opštem upravom postupku. Ona je podsetila da je na osnovu Zakona o opštem upravom postupku 8. juna rok da uprava više ne traži od građana podatke koje već ima u svojim evidencijama. „Prvi veliki zadatak je da se od 8. juna od građana više ne traže podaci koji već postoje u službenim evidencijama i ako produžavate licnu kartu treba samo da date staru. Za bilo koji dokument koji država ima ne treba da vam traži ono što ima i da šalje sa jednog šaltera na drugi“, rekla je Udovički.

 

Programska direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević je izjavila da se vidi postepeno otvaranje države i da postoji sve veći dijalog između države i civilnog društva.

„To možemo oceniti kao dobar napredak“, naglasila je Lazarević. Predstavljanju izveštaja je prisustvovala i članica UO Partnerstva za otvorenu upravu Veronika Kretu koja je pohvalila Srbiju.

Akcioni plan Srbije ima četiri tematske oblasti: fiskalnu transparentnost, borbu protiv korupcije, pristup informacijama i učešće javnosti.Skip to content