Unapređenje upravljanja ljudskim resursima u gradovima, opštinama i gradskim opštinama

Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu je u okviru zajedničkog projekta Evropske Unije i Saveta Evrope “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” raspisala javni poziv za prijavu gradskih i opštinskih uprava za realizaciju paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima.

Javni poziv je objavljen 20. septembra 2016. godine i trajao je do 20. oktobra 2016. godine, u cilju izbora 20 gradskih i opštinskih uprava u kojima će paket podrške biti realizovan u periodu od decembra 2016. godine do oktobra 2017. godine. Ukupan broj pristiglih prijava je 92.

U saradnji sa partnerima na projektu, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, formirana je Komisija za evaluaciju prijava (Komisija) koja je izvršila bodovanje prema unapred određenim kriterijumima, objavljenim u okviru javnog poziva. Na osnovu predloga Komisije, Upravni odbor projekta je na sednici održanoj 3. novembra 2016. godine usvojio predlog Komisije za odabir 20 gradskih i opštinskih uprava za implementaciju paketa podrške. Lokalne samouprave izabrane za primenu paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima su: gradovi – Beograd, Niš, Novi Sad, Kragujevac, Pančevo, Kraljevo, Smederevo, Zrenjanin, Čačak, Valjevo, Loznica i Pirot, opštine – Bač, Trstenik, Raška, Svrljig i Bujanovac i beogradske gradske opštine Savski venac i Stari grad.

Podrška Saveta Evrope u procesu jačanja funkcije upravljanja ljudskim resursima se ne zaustavlja ovde. Savet Evrope će u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština nastaviti da pruža podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u procesu jačanja funkcije upravljanja ljudskim resursima kroz distribuciju paketa, izradu priručnika za implementaciju sadržaja paketa (modeli odluka, pravilnici i druga relevantna dokumenta) sa primerima najboljih praksi. Istovremeno u okviru projekta, Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave će nastaviti da pruža odgovore na pitanja lokalnih samouprava kroz sistem pitanja i odgovora koji se nalazi na sajtu Stalne konferencije gradova i opština. Takođe, u planu su aktivnosti stručnog usavršavanja osoba zaduženih za obavljanje funkcije upravljanja ljudskim resursima kroz mrežu Stalne konferencije gradova i opština.

Jedan od ciljeva projekta je da znanje i iskustvo u primeni paketa podrške proširi na što veći broj gradskih i opštinskih uprava kroz različite aktivnosti koje će projekat organizovati u narednom periodu i na taj način uključi što veći broj gradskih i opštinskih uprava u proces implementacije paketa.Skip to content