Upravljanje kadrovima – bitan faktor u reformi javne uprave

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Ivan Bošnjak obratio se danas učesnicima konferencije „Značaj upravljanja i razvoja ljudskih resursa u kontekstu reforme državne uprave“, u  organizaciji Službe za upravljanje kadrovima (SUK) uz podršku MDULS. Skupu su prisustvovali i ambasadorka Francuske u Srbiji Kristin Moro i direktor SUK Danilo Rončević.

Na konferenciji koja je rezultat kontinuirane saradnje MDULS i SUK sa francuskom Nacionalnom školom za administraciju (ENA), bilo je reči o razmeni iskustava Srbije i Francuske na polju edukacije državnih službenika i anticipiranom planiranju zapošljavanja, a prikazani su i metode rada različitih škola za administraciju.

 

„Ovim želimo da raširimo nameru i ideju Vlade Republike Srbije da se upravljanje kadrovima dodatno unapredi, prilagodi modernim uslovima rada ali i odgovarajućem zakonskom okviru“, rekao je državni sekretar Bošnjak i dodao da je Vladi Srbije fokus na kvalitetnom radu i obukama državnih službenika na sva tri nivoa vlasti – republičkom, okružnom i lokalnom.

Govoreći o efektima racionalizacije u javnoj upravi Bošnjak je istakao da je Srbija ostvarila značajne uštede u prva dva talasa racionalizacije što je omogućilo da se težište razgovora sa Svetskom bankom i MMF prebaci sa smanjenja broja zaposlenih na dalju optimizaciju strukture javne uprave. On je dodao da nam predstoji reorganizovanje posla u okviru postojećih kapaciteta.

„Veliki korak koji nam predstoji je razrada politike upravljanja ljudskih resursima u državnoj upravi. Potrebno je da unapredimo postojeći sistem, obezbedimo dalju profesionalizaciju državnih službenika i postavimo osnove politike zadržavanja ključnih kadrova“, podvukao je Bošnjak i zaključio da je prioritet uspostavljanje nacionalne akademije za javnu upravu, kako bismo pored strukture javne uprave, menjali i kompetencije državnih službenika.Skip to content