Za dva meseca održano više od 50 susreta sa rukovodiocima lokalnih samouprava

Od kako je MDULS pokrenuo nov mehanizam saradnje sa gradonačelnicima i predsednicima opština u Republici Srbiji, redovni radni sastanci svakog četvrtka u terminu od 14 do 19 časova, do sada je održano više od 50 takvih susreta sa čelnim ljudima sa lokala.

Na ovaj način MDULS se aktivnije uključuje u rešavanje problema jedinica lokalnih samouprava (JLS), pruža podršku idejama i projektima koji za cilj imaju unapređenje usluga koje JLS pružaju građanima, daje podršku novim liderima koji do sada nisu obavljali poslove rukovođenja u JLS, kao i ženama koje vode gradove i opštine ili koje se nalaze na čelu organa lokalnih vlasti, a kojih je danas 150 u Srbiji.

U protekla dva meseca fokus razgovora sa rukovodstima gradova i opština bio je na pripremi projekata sa kojima su JLS konkurisale za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda, koji ove godine iznosi pola milijarde dinara i namenjen je za realizaciju već započetih ili novih projekata za koje u budžetima JLS nema dovoljno sredstava (opremanje sportskih hala, opremanje škola i vrtića, sanacija kišne kanalizacione mreže, asfaltiranje seoskih ulica ili puteva, sanacija ulične rasvete, organizacija važnih kulturnih manifestacija, i dr).

Redovni susreti sa čelnicima lokalnih vlasti predstavljaju nov mehanizam rada MDULS sa ciljem jačanja partnerskog odnosa i podrške gradovima i opštinama koje vodi ministarka Marija Obradović sa državnim sekretarima i saradnicima.

 Skip to content