Održana obuka za rukovodioce užih unutrašnjih jedinica u državnim organima

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave, rukovodilac Sektora za upravljanje ljudskim resursima Ivana Savićević održala je obuku pod nazivom „Moderan koncept upravljanja i razvoja ljudskih resursa“ u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.

Obuka je namenjena rukovodiocima užih unutrašnjih jedinica u državnim organima sa osnovnim zadatkom jačanja njihovih upravljačkih kapaciteta. Cilj obuke je i da rukovodiocima približi koncept upravljanja ljudskim resursima zasnovan na kompetencijama, na kom Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave aktivno radi od 2019. godine, kada su kompetencije uvedene u sistem upravljanja kadrovima.

Ministarstvo izražava zadovoljstvo spremnošću rukovodilaca polaznika obuka da razvijaju i primenjuju koncept dobrog upravljanja.Skip to content