Započeta realizacija prvog ciklusa obuka „Strateško upravljanje ljudskim resursima“

U cilju jačanja kapaciteta jedinica za ljudske resurse Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu uz podršku Projekta EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora, je započelo 30. maja 2023. godine sa realizacijom prvog ciklusa obuke „Strateško upravljanje ljudskim resursima“. Program je namenjen prvenstveno rukovodiocima jedinica za ljudske resurse, ali i drugim zaposlenima sa značajnijim iskustvom u okviru ovih jedinica kako bi uvodili osnovne koncepte strateškog ULJR i pružili podršku rukovodiocima za efikasnu realizaciju definisanih ciljeva organa uprave. Obuci su prisustvovali predstavnici kadrovskih jedinica iz velikog broja organa državne uprave. Planirano je da se u toku juna i prve polovine  jula realizuju se još tri ciklusa ove obuke.Skip to content