centralni registar stanovništva Tag

Centralni registar stanovništva, koji će biti u funkciji od septembra ove godine, biće veliki iskorak na polju preobražaja državne uprave u servis građana, izjavio je danas ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. On je na konferenciji "Digitalna uprava u Srbiji: međusektorska i intrasektorska saradnja"...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o Centralnom registru stanovništva, koji će zapravo biti sveobuhvatna evidencija o građanima Srbije i jedan od informacionih stubova javne uprave. „Uspostavljanje ovakvog registra je još jedan korak bliže modernoj, efikasnoj i ekonomičnoj upravi kojoj...

Skip to content