jane nabavke Tag

Na osnovu člana 36. stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i  68/15),  NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu - Održavanje softvera za budžetsko računovodstvo redni broj P/1-2018   Naziv, adresa...

Skip to content