reforma javne uprave Tag

Na osnovu člana 23. stav 2 Zakona o državnoj upravi („Sl. Glasnik RS“ br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018) i odredbe Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, na osnovu raspisanog Javnog poziva za dobijanje podrške za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta jedinicama...

U skladu sa članom 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16, 95/18-autentično tumačenje), a radi uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE raspisuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA ZA DOBIJANJE...

„Odgovorne i dobre odluke vlada u regionu, donete pre pandemije, bile su ključne da se minimalizuju posledice ove krize“, rekao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, na današnjoj ministarskoj konferenciji Zapadnog Balkana, u organizaciji Regionalne škole za javnu upravu RESPA. Kada je u...

Skip to content