Све о реформи јавне управе на једном месту

Реформа јавне управе је системски, дугогодишњи процес трансформације државне, јавне и локалне управе у ефикасну, одговорну, транспарентну и поуздану администрацију, отворену за грађане у процесима одлучивања.

 

Намена овог сајта је да вам пружи преглед информација о правцима, активностима и резултатима реформе јавне управе на свим нивоима. Креиран је тако да вас на једном месту информише о свему што се у Србији ради у овом домену.

 

Овде можете пронаћи:

  • најважнија стратешка документа који трасирају пут реформе јавне управе,
  • информације о најважнијим дометима и резултатима,
  • корисне информације и линкове ка унапређеним услугама за грађане и привреду,
  • вести о свакодневним активностима,
  • информације о подршци Европске уније реформи јавне управе у Србији

Као и сам процес реформе и овај сајт ће се даље развијати и доносити нове садржаје, а све у циљу бољег информисања јавности о овој важној теми.

О реформи јавне управе

Вести и актуелности

Видео и инфографици

Стратешки документи

Земље које су у процесу приступања Европској унији треба да испуне низ политичких и економских критеријума да би постале и чланице ЕУ. Реформа јавне управе је, поред владавине права и економског управљања, издвојена као један од три стуба на којима почива реформа државе у процесу европских интеграција.

 

О томе колико је ова реформа важна за процену напретка једне земље која је у процесу ЕУ интеграција, говори и то да се у ЕУ извештају о напретку, РЈУ налази где и оцена демократизације једног друштва, у поглављу „Функционисање демократских институција и реформа јавне управе“. Поред опште процене достигнућа у овој области, даје се и детаљна оцена спровођења стратешког оквира РЈУ, кроз то колико је Србија напредовала у развоју и координацији политика, управљању јавним финансијама, реформама у управљању људским ресурсима у јавној управи, побољшању и увођењу нових услуга за грађане и привреду, као и напретка у спровођењу кључних принципа одговорности рада органа јавне управе. Прочитајте више

Чланство у Европској унији (ЕУ) је стратешки циљ Србије. Процес европске интеграције је сложен и свеобухватан и подразумева више фаза кроз које пролази свака држава која жели чланство у ЕУ. Основни принцип приступања Европској унији јесте да држава која жели да постане чланица, а то значи и Србија, мора да прихвати и примени правне тековине ЕУ (EU acquis), као што су то учиниле све земље које су до сада приступиле Унији.

 

Законодавство Европске уније, које морамо усвојити и применити, представља модел по ком треба реформисати државу и друштво да бисмо се приближили ономе што је несумњиво циљ грађана Србије – живот у уређен(иј)ој држави и друштву по узору на друге европске државе.

 

Такође, међу захтевима које Европска унија поставља пред земље које желе да постану чланице налази се и јачање капацитета и професионализација јавне администрације. За Унију је то важно пре свега зато да би будуће државе чланице заиста биле у стању не само да усвоје,  него и да у пракси спроводе законодавство ЕУ. Прочитајте више

Skip to content