Србија на путу ЕУ интеграција

  • Чланство у Европској унији (ЕУ) је стратешки циљ Србије. Процес европске интеграције је сложен и свеобухватан и подразумева више фаза кроз које пролази свака држава која жели чланство у ЕУ. Основни пр

  • По мишљењу 68% грађана, реформе је потребно спроводити ради стварања боље Србије и ради нас самих, независно од тога да ли су оне услов за чланство у Европској унији. Ово је један од резултата јулског

  • Све државе које желе да постану чланице Европске уније треба да прихвате и примене правне тековине ЕУ. Током преговарачког процеса преговара се о роковима у којима ће се држава и друштво реформисати,

  • Од почетка процеса преговора са Европском унијом, до децембра 2019. године, Србија је отворила 18 од 35 преговарачких поглавља. Представљамо нека од отворених поглавља.

  • Зашто је учлањење у Европску унију важно? Шта су преговори о чланству у Европској унији? Kо преговара и о чему? Kаква је процедура преговора? Kратки филм „О нама се ради“, у свега четири минута пружа

  • Европска унија, као највећи донатор, од 2000. године је пружила више од три милијарде евра финансијске помоћи Србији. Осим донација из претприступних фондова ЕУ, односно ИПА фондова (енгл. Instrument

Skip to content