oktobar 2015

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, objavljuje Nacrt Izveštaja o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2014. i 2015. godinu. Zainteresovane strane mogu preuzeti i javni poziv za...

Povodom današnjeg teksta koji je objavljen na temu eventualnih izmena Zakona o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Zakon o maksimumu), želimo da ukažemo na dve pogrešne konstatacije. Pre svega, pominjući da izmene Zakona o maksimumu daju privilegije činovnicima u odnosu na zaposlene u...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedeljnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...

Broj radnih mesta na neodređeno i određeno vreme u direktnim i indirektnim korisnicima konsolidovanog budžeta smanjio se u neto iznosu za oko 11.500, u periodu od januara 2014. do juna 2015. godine. Broj radnih mesta na neodređeno je smanjen za oko 16.000, dok je broj...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja promociju jedinica lokalne samouprave širom Srbije kroz projekat „Srpska slagalica“ (Serbian Puzzle), u kom gradovi i opštine imaju priliku da se predstave na nedeljnom nivou kroz nekoliko različitih tema (istorija, kultura, investicije, gastronomija...