januar 2018

Povodom saopštenja Poverenika, a radi preciziranja informacije koja ide ka javnosti, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) želi da ukaže, na sledeće: - u samom naslovu teksta spominje se termin Centralni registar građana, što nije slučaj. Ministarstvo je u ranijem odgovoru Povereniku pojasnilo da je...

“Četvrta industrijska revolucija zahteva objedinjeni pristup inovacijama baziranim na znanju i razvoju ljudskog kapitala, ali ključni su ljudi jer su nosioci svih promena”, rekao je direktor Nacionalne akademije za javnu upravu Dražen Maravić na 26. OSCE Ekonomskom i ekološkom forumu “Promovisanje ekonomskog napretka i sigurnosti...

Predlog zakona o elektronskoj upravi, koji je utvrđen na prethodnoj sednici Vlade Srbije, jedan je od osnovnih stubova razvoja potpune i funkcionalne e-uprave, a on će u praksi prvi put na sistemski način obavezati na primenu modernih tehnlogija u svim administrativnim postupcima koje građani i...

U okviru komponente 2 Programa Exchange 5 koji finansira Evropska unija kroz Nacionalni program IPA 2014, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor stručnjaka/eksperata u oblasti programskog budžetiranja i strateškog planiranja za...

„Cilj i želja svakog čoveka je da deca budu bezbedna, a tome će doprineti inicijativa Fondacije Tijane Jurić“, podvukao je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić u razgovoru sa osnivačem Fondacije Igorom Jurićem. Ova Fondacija je pokrenula inicijativu uvođenja doživotnog zatvora za počinioce najtežih...

Delegacija srpske strane Međuvladinog mešovitog odbora za manjine sa Hrvatskom boravila je u Vukovaru, Pakracu i Zagrebu u cilju pripreme sednice Mešovitog odbora koja će se održati u Srbiji 30. i 31. januara u Srbiji. U okviru posete Zagrebu kopredsedavajući srpske strane državni sekretar Ivan Bošnjak...