Sedma sednica međuvladinog mešovitog odbora za manjine sa Hrvatskom 30. i 31. Januara

Sedma sednica Međuvladinog mešovitog odbora za manjine sa Hrvatskom biće, nakon više od tri godine, održana 30. i 31. januara najavljeno je na prvoj konstituvnoj sednici srpskog dela ovog Međuvladinog odbora.

Prema dosadašnjoj praksi, prvi dan sednice će se održati u Beogradu, dok će drugi deo sednice biti održan u sredini u kojoj žive gradjani hrvatske nacionalnost. Predsednik srpskog dela Međuvladinog tela Ivan Bošnjak je predložio da to ovoga puta bude u Petrovaradinu, u kome se nalazi rodna kuća Bana Josipa Jelačića za čiji je otkup od privatnih vlasnika, na inicijativu predsednika Srbije Aleksadnra Vučića, Vlada Republike Srbije izdvojila i prebacila novac Nacionalnom savetu hrvatske nacionalne manjine.

Međuvladin mešoviti odbor za manjine sa Hrvatskom formiran je u cilju pune implementacije i ostvarivanja garantovanih prava i mogućnosti pripadnika hrvatske manjine u Republici Srbiji i Srba u Republici Hrvatskoj.