EU integracije

Švajcarska Vlada i Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II (RELOF2) podržaće u narednom periodu ukupno 48 lokalnih samouprava u uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, uvođenju inovativnih modela u javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Od ovog broja njih...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, od 15. aprila 2019. godine, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama  i Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca ministar državne uprave...

Reformski procesi na modernizaciji javne uprave i evropske integracije se nastavljaju, zbog građana, razvoja Srbije i stabilnosti regiona, poruke su koje su danas poslate sa Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije koji je održan danas u Kanjiži. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor...

Srbija će za oblast reforme javne uprave od Nemačke dobiti  4 miliona evra, dogovoreno je u Berlinu tokom pregovora dve zemlje 19. i 20. novembra o donatorskoj pomoći Nemačke prioritetnim sektorima u Srbiji. Navedeni iznos biće ugovoren za buduće projekte do 2023. godine. „Reforma javne uprave u...

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, od 15. aprila 2019. godine (potvrđen Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke) uređuju se bliži uslovi za izvršenje Finansijskog ugovora - dodelu, raspodelu i korišćenje sredstava iz...

Zajednički konsultativni odbor (ZKO) formiran je Zaključkom Vlade 26. juna 2014. godine, kao jedno od tela za [caption id="attachment_7739" align="alignleft" width="300"] Zajednički konsultativni odbor komiteta regiona EU i lokalnih i regionalnih organa vlasti u Srbiji, zasedanje u Nišu[/caption] sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica...