JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se u periodu od 08. maja do 31. maja 2019. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu:

prava.slobode.registri@mduls.gov.rs ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama“.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj internet prezentaciji i Portalu eUprava.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama sa obrazloženjem, koji je Zaključkom o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod: