Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

sanja putnik pomocnica ministra

Sanja Putnik

pomoćnica ministra

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju, usmeravanje i podršku aktivnostima vezanim za harmonizaciju politika, propisa, procedura i standarda radi ispunjavanja obaveza i ostvarivanje ciljeva Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji i na međunarodnom planu.

 

Sektor sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i međunarodnim donatorima radi obezbeđivanja podrške za postizanje ciljeva Ministarstva i učestvuje u pripremi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz međunarodne donatorske pomoći.

 

Planira, priprema, sprovodi i prati realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u skladu sa procedurama i koordinira aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinansiranja programa i projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći.

 

Više o nadležnostima sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Srbija će za oblast reforme javne uprave od Nemačke dobiti  4 miliona evra, dogovoreno je u Berlinu tokom pregovora dve zemlje 19. i 20. novembra o donatorskoj pomoći Nemačke prioritetnim sektorima u Srbiji. Navedeni iznos biće ugovoren za buduće projekte do 2023. godine. „Reforma javne......

Na osnovu Finansijskog ugovora „Partnerstvo za lokalni razvoj“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, od 15. aprila 2019. godine (potvrđen Zakonom o potvrđivanju Finansijskog ugovora Partnerstvo za lokalni razvoj između Republike Srbije i Evropske investicione banke) uređuju se bliži uslovi za izvršenje Finansijskog ugovora – dodelu, raspodelu i korišćenje sredstava iz......

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak izjavio je na konferenciji povodom završetka projekta FINAC  da je taj projekat doprineo jačanju kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi, posebno u oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole, kao i upravljačke odgovornosti. On je ukazao......

Zaposleni su ključ za uspeh reforme javne uprave i zato je važno da imaju što više prilika za kvalitetno stručno usavršavanje, rekla je pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Sanja Putnik na dodeli sertifikata za predstavnike 23 lokalne samouprave koji su uspešno završili program......

Pomoćnice ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić i Sanja Putnik sastale su se sa predstavnicima Kancelarije OEBSA za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i razgovarale o preporukama koje su dali za unapređenje izbornog postupka. Dražić je na sastanku istakla da su sada......

 Dečanska 8a, 11000 Beograd

011/3348-441

euintegracije@mduls.gov.rs