Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

sanja putnik pomocnica ministra

Sanja Putnik

pomoćnica ministra

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju, usmeravanje i podršku aktivnostima vezanim za harmonizaciju politika, propisa, procedura i standarda radi ispunjavanja obaveza i ostvarivanje ciljeva Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji i na međunarodnom planu.

 

Sektor sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i međunarodnim donatorima radi obezbeđivanja podrške za postizanje ciljeva Ministarstva i učestvuje u pripremi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz međunarodne donatorske pomoći.

 

Planira, priprema, sprovodi i prati realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u skladu sa procedurama i koordinira aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinansiranja programa i projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći.

 

Više o nadležnostima sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Pomoćnice ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić i Sanja Putnik sastale su se sa predstavnicima Kancelarije OEBSA za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i razgovarale o preporukama koje su dali za unapređenje izbornog postupka. Dražić je na sastanku istakla da su sada......

Stalna konferencija gradova i opština i Savet Evrope potpisali su danas u Beogradu Ugovor o realizaciji projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – II faza“, koji finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovode SKGO i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa......

U okviru grant šeme Programa Exchange 5 odobreno je sprovođenje 18 projekata u oblasti upravljanja imovinom na lokalnom nivou. Projekti će biti realizovani u okviru Komponente 1 Programa, a biće obuhvaćeno 48 jedinica lokalne samouprave (18 koordinatora i 30 partnera) kao i nekolicina drugih korisnika......

 Dečanska 8a, 11000 Beograd

011/3348-441

euintegracije@mduls.gov.rs