Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

sanja putnik pomocnica ministra

Sanja Putnik

pomoćnica ministra

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju, usmeravanje i podršku aktivnostima vezanim za harmonizaciju politika, propisa, procedura i standarda radi ispunjavanja obaveza i ostvarivanje ciljeva Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji i na međunarodnom planu.

 

Sektor sarađuje sa nadležnim organima, organizacijama i međunarodnim donatorima radi obezbeđivanja podrške za postizanje ciljeva Ministarstva i učestvuje u pripremi strateških i programskih dokumenata za finansiranje iz međunarodne donatorske pomoći.

 

Planira, priprema, sprovodi i prati realizaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodne razvojne pomoći u skladu sa procedurama i koordinira aktivnosti neophodnih za obezbeđivanje potrebnog nacionalnog sufinansiranja programa i projekata finansiranih iz međunarodne donatorske pomoći.

 

Više o nadležnostima sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju

 

PROJEKTI I PROGRAMI – EU INTEGRACIJE

Predstavnici Sektora za evropske integracije i međunarodnu saradnju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave podelili su sa kolegama iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske najbolje prakse i iskustva u implementaciji projekata iz oblasti jačanja kapaciteta i pospešivanja razvoja lokalnih samuoprava. Radionica je održana......

Deseti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije (ZKO) održan je 6. i 7. jula u Briselu, u okviru 7. Dana proširenja EU. Zajedničkim konsultativnim odborom kopredsedavala je Dragana Sotirovski, gradonačelnica Niša, a teme sastanka bile su „Lokalne i regionalne vlasti......

Švajcarska Vlada i Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II (RELOF2) podržaće u narednom periodu ukupno 48 lokalnih samouprava u uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, uvođenju inovativnih modela u javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Od ovog broja njih......

 Dečanska 8a, 11000 Beograd

011/3348-441

euintegracije@mduls.gov.rs